06 януари 2014

Работилница: Панери от хартия

В Клуб Нещото ще ни гостува Марина Джиджова от GGsisters
за да ни научи как се плете с непотребна хартия.
-----------------------------------------------------------------------------